Centrum voľného času Prešov

"Deti ani nevedia, čo všetko sa dá robiť vo voľnom čase.
My sme tu preto, aby sme im to ukázali."

Stiahnuté dokumenty prosíme po vyplnení priniesť osobne alebo poslať emailom na adresu abc@abccentrum.sk

Stiahnite si prihlášku, žiadosť, rozhodnutie a čestné vyhlásenie potrebné pre prihlásenia sa na záujmové útvary tu:


Ak nenastúpite do ZÚ, alebo nemáte záujem o navštevovanie ZÚ, v ktorom ste prihlásený, je potrebné vyplniť a doručiť do ABC – Centra voľného času ODHLÁŠKU! Stiahnite si odhlášku tu:


Ak potrebujete, alebo máte záujem o sprístupnenie informácií, potrebujete vyplniť žiadosť. Nezabudnite na POPLATKY! Stiahnite si žiadosť tu:


Ak si prajete podporiť peňažným darom našu činnosť a rozvoj ABC - CVČ, na čiastočné krytie prevádzkových nákladov a akcií organizovaných ABC - CVČ, môžte si stiahnúť darovaciu zmluvu tu:


   

Oddelenia

Pozrite si našu galériu

Počasie Prešov - Svieti.com

Partneri ABC - CVČ

Náš darovací účet

IBAN: SK5175000000004008090926

zmluva na stiahnutie


ABC-Centrum voľného času ©

Top