Centrum voľného času Prešov

"Deti ani nevedia, čo všetko sa dá robiť vo voľnom čase.
My sme tu preto, aby sme im to ukázali."

Dňa 30. 5. 2019 sa v PKO v Prešove konalo krajské kolo súťaže Slávik  Slovenska  2019. Súťaže sa zúčastnilo 12 okresov a 30 súťažiacich. Výsledky zo súťaže si môžte pozrieť tu:

Srdečne všetkým blahoželáme!

Dňa 29. 5. 2019 sa v Prešove konala XII. Detská športová olympiáda. Súťažilo sa vo viacerých športových disciplínach. Výsledky zo súťaže si môžte pozrieť tu:

Srdečne všetkým blahoželáme!

Dňa 9. 5. a 10. 5. 2019 sa v Súkromnej strednej športovej škole ELBA konali Majstrovstvá SR vo volejbale žiakov ZŠ.

Za účasti víťazov krajských kôl Prešovského kraja – ZŠ 8.mája Svidník, Košického – ZŠ Mierová Strážske, Banskobystrického – ZŠ Školská Slovenská Ľupča, Trenčianskeho – ZŠ Gorazdova Púchov, Žilinského – ZŠ Martinská Žilina, Trnavského – ZŠ Školská Kúty a Nitrianskeho – ZŠ Práce Komárno. Víťaz Bratislavského kraja sa z rôznych dôvodov nezúčastnili M-SR a tak v záujme plynulosti a regulárnosti súťaže bol na súťaž pozvaný druhý v poradí z Prešovského kraja ZŠ Šrobárova, jej výsledky sa ale do celkového poradia nezapočítavali.

Nad M – SR vo volejbale žiakov prevzala záštitu primátorka mesta Prešov, Ing. Andrea Turčanová.

Na organizácii podujatia sa podieľali KR SAŠŠ Prešov, ABC CVČ Októbrova 30 Prešov a SSŠŠ ELBA Prešov, turnaj sa konal pod záštitou primátorky Prešova Andrey Turčanovej. Ceny pre súťažiacich poskytli SAŠŠ, mesto Prešov, VÚC Prešov a SOŠV.

Slávnostné otvorenie týchto majstrovstiev spestrili členovia folklórneho súboru Rozmarija. Na otvorení sa zúčastnili vedúci odboru školstva, kultúry a CR MsÚ Prešov Mgr. Igor Hodžia, referent športu MsÚ Prešov Michal Semančík, najvýraznejšia osobnosť volejbalu v Prešove slovenský reprezentant, účastník ME, Európskej a Svetovej ligy Martin Sopko a zriaďovateľ SSŠŠ ELBA Emil Blicha.

Družstvá boli rozlosované do dvoch 4-členných skupín hraných systémom každý s každým, kde prví dvaja zo skupín postúpili do semifinále a ostatné družstvá hrali o umiestnenie na 5-8 mieste. Súboje o 1-4 miesto priniesli napínavé súboje za prispenia diváckej podpory žiakov z prešovských a svidníckych škôl. Stretnutia mali svoju kvalitu, keďže sa medzi sebou stretli žiaci športových volejbalových tried, ktorí nastupujú aj v súťažiach riadených Slovenskou volejbalovou federáciou.

Napokon sa z víťazstva vo finálovom zápase pred asi 150 povzbudzujúcimi divákmi tešili žiaci ZŠ Martinská Žilina nad ZŠ 8. mája Svidník. V súboji o 3.miesto zvíťazila ZŠ Školská Slovenská Ľupča nad ZŠ Gorazdova Púchov.

M-SR vo volejbale žiakov ZŠ priniesli výborné zápasy s diváckou podporou, pravú súťaživú atmosféru zvýraznenú fair-play vystupovaním zúčastnených hráčov a pedagógov, korektné rozhodovanie rozhodcov a do budúcna nádej na zvýšenie počtu súťažiacich v školských športových súťažiach.

Srdečne všetkým blahoželáme!

Dňa 26. 4. 2019 sa v PKO Prešov konala súťaž Slávici z lavice. ABC - Centrum voľného času v Prešove už 21 rokov organizuje súťaž v speve moderných piesní pod názvom Slávici z lavice. Aj tento rok sa na výberových kolách zúčastnilo približne 65 spevákov a speváčok zo základných a stredných škôl okresu Prešov. Najlepší z nich postúpili na krajské kolo, ktoré sa konalo v marci 2019 v prešovskom PKO. Výsledky zo súťaže v OK a KK si môžte pozrieť tu:

Srdečne všetkým blahoželáme!

Dňa 27. 3. 2019 sa v Prešov uskutočnilo krajské kolo vo futsale žiakov ZŠ za účastí 6 družstiev, víťazov okresných kôl Prešovského kraja. Stretnutia sa hrali systémom každý s každým, víťazom a postupujúcim na M-SR sa stali hráči ZŠ Spišská Stará Ves.

Konečné poradie družstiev KK:

1. ZŠ Spišská Stará Ves 2. ZŠ Wolkerova Bardejov 3. ZŠ Plavnica
4. ZŠ Komenského Svidník 5. SŠ Švermova Snina 6. ZŠ Dostojevského Poprad
 

Srdečne všetkým blahoželáme!

Dňa 7. 3. 2019 sa v priestoroch ABC - Centra voľného času na ul. Októbrovej, uskutočnili finálové kolá v súťaži šikovný chlapec - šikovné dievča. Názov projektu sa nesie pod taktovkou ABC – Centra voľného času v Prešove v spolupráci s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove, Katedrou prírodovedných a technických disciplín. Súťaž je o tvorivosti, šikovnosti, vedomostiach a zručnosti našich tretiakov a štvrtakov. 

Výsledky a konečné poradie si môžte pozrieť tu:

3. ročník

4. ročník


Srdečne všetkým blahoželáme!

Dňa 28. 2. 2019 sa na ZŠ Májové námestie v Prešove konala súťaž Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Je to súťaž v prednese slovenských povestí a usporadúva sa pod záštitou Matice slovenskej. Vznikla v roku 1991 a vyprofilovala sa na významnú a celoslovensky veľmi dobre známu súťaž. Okresné kolo v tomto ročníku sa konalo 29. 1. 2019, ako aj po minule ročníky v knižnici slniečko. Súťažilo sa v troch kategóriách. Súťažiaci boli pozitívne hodnotení porotou, ktorá skonštatovala rastúcu úroveň prednesu. 

Výsledky Okresného kola si môžte pozrieť tu:


Výsledky Krajského kola si môžte pozrieť tu:


Srdečne všetkým blahoželáme!

   

Oddelenia

Pozrite si našu galériu

Počasie Prešov - Svieti.com

Partneri ABC - CVČ

Náš darovací účet

IBAN: SK5175000000004008090926

zmluva na stiahnutie


ABC-Centrum voľného času ©

Top