Centrum voľného času Prešov

"Deti ani nevedia, čo všetko sa dá robiť vo voľnom čase.
My sme tu preto, aby sme im to ukázali."

ABC-Centrum voľného času v zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca na pozícií vychovávateľ. Dôležité a potrebné informácie nájdete tu:


Podania žiadosti s potrebnými dokladmi posielajte na našu korešpondenčnú adresu ABC - Centrum voľného času, Októbrová 30, Prešov, 080 01 alebo osobne doručte na adresu ABC - CVČ.


   

Oddelenia

Pozrite si našu galériu

Počasie Prešov - Svieti.com

Partneri ABC - CVČ

Náš darovací účet

IBAN: SK5175000000004008090926

zmluva na stiahnutie


ABC-Centrum voľného času ©

Top