Centrum voľného času Prešov

"Deti ani nevedia, čo všetko sa dá robiť vo voľnom čase.
My sme tu preto, aby sme im to ukázali."

Poznáme víťazov literárnej a výtvarnej časti projektu NIE DROGÁM. Do projektu sa zapojili ZŠ a SŠ v meste Prešov. Výsledky si môžte pozrieť tu:

Srdečne všetkým blahoželáme!

Dňa 26. 2. 2020 sa na ZŠ Májové námestie v Prešove konala súťaž Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Je to súťaž v prednese slovenských povestí a usporadúva sa pod záštitou Matice slovenskej. Vznikla v roku 1991 a vyprofilovala sa na významnú a celoslovensky veľmi dobre známu súťaž. Okresné kolo v tomto ročníku sa konalo 28. 1. 2020 v knižnici P.O. Hviezdoslava. Súťažilo sa v troch kategóriách. Súťažiaci boli pozitívne hodnotení porotou, ktorá skonštatovala rastúcu úroveň prednesu. 

Výsledky Okresného kola si môžte pozrieť tu:


Výsledky Krajského kola si môžte pozrieť tu:


Srdečne všetkým blahoželáme!

V mesiacoch október a november sa v priestoroch ABC - Centra voľného času na ul. Októbrovej, uskutočnili obvodné kolá súťaže šikovný chlapec - šikovné dievča. Názov projektu sa nesie pod taktovkou ABC – Centra voľného času v Prešove v spolupráci s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove, Katedrou prírodovedných a technických disciplín. Súťaž je o tvorivosti, šikovnosti, vedomostiach a zručnosti našich tretiakov a štvrtákov. 

Výsledky obvodných kôl a mená postupujúcich žiakov si môžte pozrieť tu:

3. ročník

4. ročník


Srdečne všetkým blahoželáme!

Dňa 30. 5. 2019 sa v PKO v Prešove konalo krajské kolo súťaže Slávik  Slovenska  2019. Súťaže sa zúčastnilo 12 okresov a 30 súťažiacich. Výsledky zo súťaže si môžte pozrieť tu:

Srdečne všetkým blahoželáme!

Dňa 29. 5. 2019 sa v Prešove konala XII. Detská športová olympiáda. Súťažilo sa vo viacerých športových disciplínach. Výsledky zo súťaže si môžte pozrieť tu:

Srdečne všetkým blahoželáme!

Dňa 9. 5. a 10. 5. 2019 sa v Súkromnej strednej športovej škole ELBA konali Majstrovstvá SR vo volejbale žiakov ZŠ.

Za účasti víťazov krajských kôl Prešovského kraja – ZŠ 8.mája Svidník, Košického – ZŠ Mierová Strážske, Banskobystrického – ZŠ Školská Slovenská Ľupča, Trenčianskeho – ZŠ Gorazdova Púchov, Žilinského – ZŠ Martinská Žilina, Trnavského – ZŠ Školská Kúty a Nitrianskeho – ZŠ Práce Komárno. Víťaz Bratislavského kraja sa z rôznych dôvodov nezúčastnili M-SR a tak v záujme plynulosti a regulárnosti súťaže bol na súťaž pozvaný druhý v poradí z Prešovského kraja ZŠ Šrobárova, jej výsledky sa ale do celkového poradia nezapočítavali.

Nad M – SR vo volejbale žiakov prevzala záštitu primátorka mesta Prešov, Ing. Andrea Turčanová.

Na organizácii podujatia sa podieľali KR SAŠŠ Prešov, ABC CVČ Októbrova 30 Prešov a SSŠŠ ELBA Prešov, turnaj sa konal pod záštitou primátorky Prešova Andrey Turčanovej. Ceny pre súťažiacich poskytli SAŠŠ, mesto Prešov, VÚC Prešov a SOŠV.

Slávnostné otvorenie týchto majstrovstiev spestrili členovia folklórneho súboru Rozmarija. Na otvorení sa zúčastnili vedúci odboru školstva, kultúry a CR MsÚ Prešov Mgr. Igor Hodžia, referent športu MsÚ Prešov Michal Semančík, najvýraznejšia osobnosť volejbalu v Prešove slovenský reprezentant, účastník ME, Európskej a Svetovej ligy Martin Sopko a zriaďovateľ SSŠŠ ELBA Emil Blicha.

Družstvá boli rozlosované do dvoch 4-členných skupín hraných systémom každý s každým, kde prví dvaja zo skupín postúpili do semifinále a ostatné družstvá hrali o umiestnenie na 5-8 mieste. Súboje o 1-4 miesto priniesli napínavé súboje za prispenia diváckej podpory žiakov z prešovských a svidníckych škôl. Stretnutia mali svoju kvalitu, keďže sa medzi sebou stretli žiaci športových volejbalových tried, ktorí nastupujú aj v súťažiach riadených Slovenskou volejbalovou federáciou.

Napokon sa z víťazstva vo finálovom zápase pred asi 150 povzbudzujúcimi divákmi tešili žiaci ZŠ Martinská Žilina nad ZŠ 8. mája Svidník. V súboji o 3.miesto zvíťazila ZŠ Školská Slovenská Ľupča nad ZŠ Gorazdova Púchov.

M-SR vo volejbale žiakov ZŠ priniesli výborné zápasy s diváckou podporou, pravú súťaživú atmosféru zvýraznenú fair-play vystupovaním zúčastnených hráčov a pedagógov, korektné rozhodovanie rozhodcov a do budúcna nádej na zvýšenie počtu súťažiacich v školských športových súťažiach.

Srdečne všetkým blahoželáme!

Dňa 26. 4. 2019 sa v PKO Prešov konala súťaž Slávici z lavice. ABC - Centrum voľného času v Prešove už 21 rokov organizuje súťaž v speve moderných piesní pod názvom Slávici z lavice. Aj tento rok sa na výberových kolách zúčastnilo približne 65 spevákov a speváčok zo základných a stredných škôl okresu Prešov. Najlepší z nich postúpili na krajské kolo, ktoré sa konalo v marci 2019 v prešovskom PKO. Výsledky zo súťaže v OK a KK si môžte pozrieť tu:

Srdečne všetkým blahoželáme!

Dňa 27. 3. 2019 sa v Prešov uskutočnilo krajské kolo vo futsale žiakov ZŠ za účastí 6 družstiev, víťazov okresných kôl Prešovského kraja. Stretnutia sa hrali systémom každý s každým, víťazom a postupujúcim na M-SR sa stali hráči ZŠ Spišská Stará Ves.

Konečné poradie družstiev KK:

1. ZŠ Spišská Stará Ves 2. ZŠ Wolkerova Bardejov 3. ZŠ Plavnica
4. ZŠ Komenského Svidník 5. SŠ Švermova Snina 6. ZŠ Dostojevského Poprad
 

Srdečne všetkým blahoželáme!

   

Oddelenia

Pozrite si našu galériu

Partneri ABC - CVČ

Náš darovací účet

IBAN: SK5175000000004008090926

zmluva na stiahnutie


ABC-Centrum voľného času ©

Top