Centrum voľného času Prešov

"Deti ani nevedia, čo všetko sa dá robiť vo voľnom čase.
My sme tu preto, aby sme im to ukázali."

Vedenie ABC - CVČ:

Riaditeľka:

Mgr. Eva Labudová 

Zástupkyňa riaditeľky:

Ing. Margita Bulíková  

Hospodárka:

Danka Onofrejová      


Pedagogickí zamestnanci:

DFS a FS Rozmarija:

Mgr. Danka Kovalčíková

Oddelenie estetickej
a spoločenskej výchovy:

Silvia Krišová 

Oddelenie mládeže:

PhDr. Ivana Kizáková 

Oddelenie prírodovedy: 

Mgr. Eva Labudová

Oddelenie techniky:

Ing. Margita Bulíková Mgr. Peter Zuščák

Oddelenie športu:

Mgr. Kamil Pavlinský


Nepedagogickí zamestnanci:

Školník, údržbár:

Vladimír Saloky


Upratovačka:

Magdaléna Havrillová   

Oddelenia

Pozrite si našu galériu

Partneri ABC - CVČ

Náš darovací účet

IBAN: SK5175000000004008090926

zmluva na stiahnutie


ABC-Centrum voľného času ©

Top