Centrum voľného času Prešov

"Deti ani nevedia, čo všetko sa dá robiť vo voľnom čase.
My sme tu preto, aby sme im to ukázali."

Stiahnuté dokumenty prosíme po vyplnení priniesť osobne alebo poslať emailom na adresu abc@abccentrum.sk

Tlačivo: Vyhlásenie o bezpríznakovosti pre členov ZÚ tu:


Tlačivo: Vyhlásenie o bezpríznakovosti pre vedúcich ZÚ tu:


Tlačivo: Potvrdenie od lekára potrebné k nástupu do LPT tu:


Tlačivo: Potvrdenie o odchode bez doprovodu po skončení ZÚ tu:


Stiahnite si prihlášku, žiadosť, rozhodnutie, čestné vyhlásenie, súhlas so spracovaním osobných údajov - zákonný zástupca a darovaciu zluvu, potrebné pre prihlásenie sa do záujmových útvarov tu:


Ak nenastúpite do ZÚ, alebo nemáte záujem o navštevovanie ZÚ, v ktorom ste prihlásený, je potrebné vyplniť a doručiť do ABC – Centra voľného času ODHLÁŠKU! Stiahnite si odhlášku tu:


Ak potrebujete, alebo máte záujem o sprístupnenie informácií, potrebujete vyplniť žiadosť. Nezabudnite na POPLATKY! Stiahnite si žiadosť tu:


Ak si prajete podporiť peňažným darom našu činnosť a rozvoj ABC - CVČ, na čiastočné krytie prevádzkových nákladov a akcií organizovaných ABC - CVČ, môžte si stiahnúť darovaciu zmluvu tu:Tlačivo na poukázanie 2% z dane tu:Podmienky vrátenia poplatku za ZÚ tu:


Žiadosť o vrátenie poplatkov za záujmový útvar /do 18 rokov/ tu:Žiadosť o vrátenie poplatkov za záujmový útvar /nad 18 rokov/ tu:


   

Oddelenia

Pozrite si našu galériu

Partneri ABC - CVČ

Partneri ABC - CVČ

Náš darovací účet

IBAN: SK5175000000004008090926

zmluva na stiahnutie


ABC-Centrum voľného času ©

Top