Centrum voľného času Prešov

"Deti ani nevedia, čo všetko sa dá robiť vo voľnom čase.
My sme tu preto, aby sme im to ukázali."

Záujmové útvary
rok 2024/2025  

Čítať viac...

Plán aktivít
ABC - CVČ

Čítať viac...

Prázdninové
aktivity

Čítať viac...

Letné tábory ABC - POKYNY k nástupu


Pokyny k nástupu do letných prímestských táborov ABC vrátane potrebných tlačív nájdete tu:

 


VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA


Ponúkame voľné pracovné ponuky na miesta: školník/ údržbár a upratovačka. Podrobné informácie tu:

 


Elektronická prihláška na šk.rok 2024/2025


ABC centrum voľného času Vám ponúka možnosť si podať elektronickú prihlášku na jeden z naších krúžkov. Elektronickú prihlášku nájdete v sekcii Dokumenty alebo kliknite tu => prihláška

 


Ponuka krúžkov v šk. roku 2024/2025


Začíname so zápisom do krúžkov v novom školskom roku 2024/2025. Prihlášku nájdete tu:

 


Letné tábory ABC 2024


POZOR ZAČÍNAME s prihlasovaním do letných táborov! PREŽITE LETO 2024 S ABC. V prípade záujmu o využitie REKREAČNÉHO POUKAZU kontaktujte p.Onofrejová 0918 900 949. Prihláška a info tu:

 


VÝSLEDKY - Vedomostná súťaž o olympizme


Dňa 4.6.2024 s v priestoroch ABC – Centra voľného času konala Vedomostná súťaž o olympizme. Vyhlasovateľom súťaže bol Olympijský klub regiónu Prešov, ABC CVČ v Prešove a Fakulta športu PU v Prešove. Garantom súťaže bola doc. PaedDr. Viera Bebčáková, PhD., podpredsedníčka OK regiónu Prešov, ktorá spolu s J. Jacošom tvorili porotu. Témou boli Olympijské hry Paríž 2024 a 30 rokov od prvého štartu samostatnej slovenskej výpravy na ZOH. Umiestnenie: 1.miesto ZŠ s MŠ Svinia, 2.miesto ZŠ Šmeralova a 3.miesto ZŠ Važecká.

 


ZÚ ABC Cheerleaders - MÁME ZLATO Z MSR 2024


MÁME ZLATO Z MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA 2024. Srdečne gratulujeme.

 


30. rokov ABC - CVČ v Prešove


30. narodeniny si pripomenulo naše Abecečko slávnostnou Akadémiou minulý piatok, v sále PKO v Prešove. V mene vedenia nášho centra sa chceme POĎAKOVAŤ všetkým, ktorí si v ten piatkový podvečer našli čas a poctili nás svojou účasťou. Veľké POĎAKOVANIE patrí aj všetkým pedagógom, trénerom, deťom a rodičom, ktorí sa podieľali na príprave tohto krásneho, kultúrneho podujatia. Vždy sme tu boli a dúfame, že i naďalej BUDEME pre všetky deti a ich rodičov, ktorí nám veria a zveria nám do rúk svoje ratolesti. ĎAKUJEME!

 


TÝŽDEŇ TAKTIC 2024


Aj my sme sa zapojili do týždňa aktivít CVČ.

 


VÝSLEDKY - Dekorácie z odpadu


POZNÁME VÍŤAZOV súťaže Dekorácie z odpadu. Súťaže sa zúčastnilo 9 škôl, ktoré súťažili s 39 prácami. Víťazom srdečne blahoželáme! Ceny a diplomy budú pripravené na prebratie v ABC CVČ na Októbrovej 30 v Prešove od PONDELKA 20.5.2024 v pracovné dni 9:00-17:00. Pre tých ktorí nevyhrali máme pripravené diplomy za účasť. ĎAKUJEME za Vašu účasť v súťaži a veríme, že sa stretneme aj o rok.

 


Projekt: VODA SPÁJA


Nadácia mesta Prešov s finančnou podporou organizácie UNICEF vyhlásila výzvu na predkladanie žiadosti o grant v komunitnom grantovom programe "Spojme sa". Do tejto súťaže sme zapojili aj naše ABC CVČ s projektom pod názvom "VODA SPÁJA". Projekt sme vypracovali a vyšlo to!!! Získali sme finančné prostriedky na športovo–plaveckú´súťaž, ktorou by sme chceli zlepšiť sociálnu inklúziu ohrozených skupín v našom prípade u detí a mládeže (od 6 do 18 rokov) u rodín odídencov z Ukrajiny, hravou formou. Projekt sa začal realizovať od 18.4.2024 o 18,00 hod. v bazéne ZŠ Mirka Nešpora a bude pokračovať až do júna 2024. Víťazi plaveckej súťaže sa zúčastnia Športovo-plaveckého sústredenia, ktoré sa bude realizovať v prvom júlovom týždni. Z kapacitných dôvodov, ak sa chcete do projektu prihlásiť volajte na T: 051/ 7712 291, M: 0918 900 949.

 


SÚŤAŽ: FANTASY - VÝSLEDKY


Výtvarná súťaž Fantasy pozná svojich výhercov. Srdečne gratulujeme

 


KK Šaliansky Maťko 2024


14.marca sa v ZŠ Májové námestie v Prešove konalo krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko. Do krajského kola postúpilo 35 víťazov okresných kôl Prešovského samosprávneho kraja. ABC CVČ bolo poverené RÚŠS organizovaním súťaže. Spoluorganizátormi boli DMS a ZŠ Májové námestie. Porota starostlivo sledovala súťažiacich a po dlhom zvažovaní vybrala 3 najlepších v každej kategórii. Na celoslovenskom kole nás budú reprezentovať víťazi v každej kategórii. I.kategória: 1.miesto Tamara Galíková ,ZŠ Hanušovce nad Topľou, okres Vranov nad Topľou 2.miesto Maxim Urban, ZŠ Grundschulle v Kežmarku, okres Kežmarok 3.miesto Martina Reľovská, ZŠ s MŠ Kolačkov, okres Stará Ľubovňa Cena poroty: Peter Marchevský, ZŠ Československej armády v Prešove, okres Prešov II.kategória 1.miesto Juliána Imrichová, ZŠ Víťaz, okres Prešov 2.miesto Tomáš Arendáč, ZŠ Komenského v St. Ľubovni, okres Stará Ľubovňa 3.miesto Richard Varga, ZŠ Hviezdoslavova v Lipanoch, okres Sabinov Cena poroty: Nela Neupauerová, ZŠ Letná v Poprade, okres Poprad III.kategória 1.miesto René Kadaši, ZŠ s MŠ Nižná brána, okres Kežmarok 2.miesto Anežka Ščurková, ZUŠ J.Melkoviča v St. Ľubovni, okres Stará Ľubovňa 3.miesto Valéria Vaceľová, ZŠ Hrnčiarska v Humennom, okres Humenné Cena poroty: Alžbeta Piškaninová, ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou, okres Snina Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a postupujúcim držíme palce v celoslovenskom kole Šalianskeho Maťka!

 


OK Šaliansky Maťko 2024


6.marca 2024 sa v Krajskej knižnici P.O.Hviezdoslava v Prešove konalo okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko. Do OK sa prihlásilo 35 žiakov z 19 ZŠ a osemročných gymnázií okresu Prešov. Spoluorganizátorom boli ABC CVČ, Krajská knižnica POH a MO Matice slovenskej. Porota starostlivo sledovala súťažiacich a po dlhom zvažovaní vybrala 3 najlepších v každej kategórii. Do krajského kola postupujú výhercovia v každej kategórii. I.kategória: 1.miesto Peter Marchevský, ZŠ Čsl. armády, Prešov 2.miesto Nela Jakubišinová, ZŠ Važecká, Prešov 3.miesto Patrik Medvec, ZŠ Kúeľná, Prešov II.kategória: 1.miesto Juliána Imrichová, ZŠ Víťaz 2.miesto Karolína Kočiščinová, ZŠ Československej armády, Prešov 3.miesto Dominika Bartková, ZŠ Mirka Nešpora, Prešov III.kategória: 1.miesto Viktória Duranková, Gymnázium Konštantínova, Prešov 2.miesto Tamara Madziková, ZŠ Široké 3.miesto Adam Mojsak ZŠ s MŠ Kapušany Srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole Šalianskeho Maťka!

 


POPLATKY za ZÚ v novom šk. roku 2023/2024


Usmernenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za ZÚ na šk. rok 2023/2024.

Usmernenie tu:

 


ZÁPIS do krúžkov v novom šk. roku 2023/2024


Zápis do krúžkov v novom školskom roku prebieha od 04.09.2023 v pracovné dni od 8:00 do 18:00 hod.

Vzdelávací poukaz je potrebné odovzdať do 25.09.2023!

Prihláška tu:

Tešíme sa na Vás. 


NOVÝ ZÚ - POHYBAJKO


Pre všetkých, ktorí majú radi pohyb a pritom dobrú zábavu, otvárame NOVÝ, JEDINEČNÝ a LEN V ABC CVČ záujmový útvar POhybajko. Pohybové aktivity so zameraním na správne držanie tela, psychomotorické cvičenia a to všetko okorenené netradičným náčiním s akým ste ešte nikdy necvičili. NEVYSKÚŠAŠ-NEZAŽIJEŠ. Príď, čakáme už len na TEBA.

 


OTVÁRAME NOVÝ ZÚ CHEERLEADERS


Nový olympijský šport CHEERLEADERS už aj v Prešove! Pod vedením certifikovanej trénerky otvárame záujmový útvar "ABC cheerleading". Príď a zaži to na vlastnej koži!

 


   

Poplatky za ZÚ účet

IBAN: SK2875000000004008082125

Náš darovací účet

IBAN: SK5175000000004008090926

zmluva na stiahnutie

2% z dane pre ABC-CVČ

Darujte nám 2% z daní

tlačivo na stiahnutie

Top