Centrum voľného času Prešov

"Deti ani nevedia, čo všetko sa dá robiť vo voľnom čase.
My sme tu preto, aby sme im to ukázali."

Oznamujeme všetkým novým uchádzačom o záujem na záujmových útvaroch alebo krúžkoch ABC centra voľného času v Prešove, o možnosti podania elektronickej prihlášky. V novom školskom roku 2024/2025 Vám naše ABC centrum voľného času ponúka široké spektrum záujmových útvarov a krúžkov. Tešíme sa na Vás!

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

 

Ak si želáte pozrieť stav / vytlačiť prihlášku, kliknite: 


   

Náš darovací účet

IBAN: SK5175000000004008090926

zmluva na stiahnutie

Top