Centrum voľného času Prešov

"Deti ani nevedia, čo všetko sa dá robiť vo voľnom čase.
My sme tu preto, aby sme im to ukázali."

ABC - Centrum voľného času Vám v novom školskom roku 2021/2022 ponúka široké spektrum záujmových útvarov.

Do útvarov sa môžu prihlásiť deti, mládež a dospelí do 30 rokov.

Viac nformácií na tel. č. 051/771 22 91 alebo 0918/900 949.

Prihlášku, žiadosť, rozhodnutie, čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov - zákonný zástupca tu:


Pri ukončení členstva v záujmovom útvare je potrebné vyplniť ODHLÁŠKU! a doručiť ju do ABC – Centra voľného času, Októbrová 30, Prešov osobne, alebo poslať elektronicky na email abc@abccentrum.sk. Stiahnite si odhlášku tu:


Ponuka krúžkov a ich útvarov je nasledovná

DFS a FS Rozmarija

 • tanečná zložka (od 5 rokov)
 • spevácka zložka (od 7 rokov)
 • hudobná zložka (od 10 rokov)

Umenie

 • balet (od 7 rokov)
 • hip-hop (od 6 rokov)
 • tanečný (od 6 rokov)
 • spoločenský tanec (od 4 rokov)
 • keramikársky (od 10 rokov)
 • kreatívny ateliér (od 14 rokov)
 • tvorba bižutérie (od 8 rokov)
 • moje šikovné ruky (od 7 rokov)
 • ukulele (od 7 rokov)
 • gitara (od 9 rokov)

Šport

 • bedminton (od 7 rokov)
 • cyklistika (od 10 rokov)
 • florbal (od 7 rokov)
 • karate (od 6 rokov)
 • klub skaterov (od 7 rokov)
 • gymnastika (od 5 rokov)
 • plavecký výcvik - náhradníci (od 6 rokov)
 • rekreačné plávanie - náhradníci (pre všetkých)
 • stolný tenis (od 6 rokov)
 • šach (od 7 rokov)
 • športová príprava (od 7 rokov)
 • mažoretky (od 5 rokov)
 • volejbal (od 8 rokov)
 • zumba (od 7 rokov)

Technika

 • DJ klub / základy ozvučovania podujatí (od 14 rokov)
 • lego-robotika (od 12 rokov)
 • letecký modelár (od 11 rokov)
 • počítačový (od 7 rokov)
 • mediálna tvorba (od 8 rokov)
 • ABC TV (od 8 rokov)
 • ekologický krúžok (od 8 rokov)
 • železničný modelár - náhradníci (od 8 rokov)

Rozvrh záujmových útvarov:


Vrátiť späť...

  

Oddelenia

Pozrite si našu galériu

Partneri ABC - CVČ

Náš darovací účet

IBAN: SK5175000000004008090926

zmluva na stiahnutie


ABC-Centrum voľného času ©

Top